Gasoil pumpa Resnik

Gasoil pumpa u Resniku završena je sa izgradnjom u junu 2015. godine. To je najnovija pumpa koju je firma Gasoil izgradila, i u njenom projektovanju i konstrukcijii korišćena su iskustva u ranijim izgradnjama pumpi. Za građevinske radove, elektroinstalacije i termo tehniku korišćeni su najsavremeniji materijali i oprema.