Pumpe

Rad sa naftnim derivatima je prva delatnost kojom je firma GAS-OIL počela da se bavi. Pored trgovine naftnim derivatima izgradili smo pumpe u Sokobanji i Knjaževcu.

Danas firma ima tri pumpe u svom vlasništvu od čega su dve izdate u zakup firmi Knez Petrol. Kroz izgradnju naših pumpi usavršili smo znanje i tehnologiju izgradnje benzinskih stanica.

Inovativnost GAS-OILa je u sveobuhvatnom pristupu, sa kojim prilazimo svakom projektu. Pri realizaciji svakog projekta GAS-OIL traži optimalno rešenje i aktivno doprinosi povećanju kvaliteta objekta. Uz upotrebu savremenih materijala za izradu benzinskih stanica firma posebnu pažnju posvećuje ispunjavanju svih važećih zakona i propisa. Firma GAS-OIL je sertifikovana od ovlašćenog tela i poseduje standarde:

Sertifikat SPRS ISO 9001:2008

Sertifikat SPRS ISO 14001:2005

Sertifikat SPRS OHSAS 18001:2008