Pitanja i odgovori

Postavite pitanje
Odustani
Bazeni
Šta sa bazenom tokom zime

Da bi vaš bazen bezbedno prezimio potrebno je preduzeti odgovarajuće mere pre nego što temperature padnu ispod tačke smrzavanja vode.

One uključuju ispuštanje vode do odgovarajućeg nivoa - ne kompletno ispuštane vode jer zbog podzemnih voda može doći do pritisaka na konstrukciju.

Pored toga se dodaju hemikalije, obezbeđuju svi mehaničke i električne komponente, i na kraju prekriva posebnom folijom.

Back to top
Brvnare
Šta se sve dobija u osnovnoj ceni brvnare?

Osnovna cena brvnare obuhvata takozvanu "sivu fazu". Nju uključuje:
Nacrti i uputstva za sklapanje brvnare | Zidovi spoljni i unutrašnji (pregradni) | Kalkani | Zidovi potkrovlja | Potporni stubovi | Balvani za terase i balkone | Poprečni balvani između prizemlja i potkrovlja | Izolacija između balvana | Vezivni materijal | Antiseptik zaštita

Back to top
Pumpe
Da li vi samo gradite pumpu?

Ukoliko već imate sve potrebne planove za izgradnju pumpe, mi možemo uraditi i samo građevinski deo radova. Međutim, zahvaljujući već postojećem iskustvu, i sertifikatima iz ove oblasti, mi vam možemo pružiti kompetnu uslugu, od projektovanja do same izgradnje pumpe.

Back to top